فروردین ۲۵ ۱۳۹۷ ۰دیدگاه
عکس اخلاق پرستاری

اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری

اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری

 • پرستاران ارتباط مستقیم و مداوم با مردم دارند
 • بیماران انسان هایی آسیب پذیر هستند
 • با زندگی و سلامتی انسان ها سرو کار دارند
 • احتمال مواجهه شان با مشکلات اخلاقی  در طی کار روزانه زیاد است.
 • نیاز به تصمیم گیری های اخلاقی در طی کار روزانه دارند
 • کسب این توانمندی تنها در سایه یک آموزش اخلاقی متناسب با شرایط امکان پذیر است.

اصول اولیه اخلاقی در پزشکی و پرستاری

 • احترام به حیات انسان
 • اختیار(خود مختاری)
 • نیکوکاری
 • عدالت
 • صداقت
 • عدم ایجاد آسیب و صدمه به فرد
 • رازداری

مفاهیم اخلاقی در پرستاری

 • ارتباط (Communication)
 • حمایت (Advocacy)
 • مراقبت (Caring)
 • پاسخگویی/مسئولیت پذیری (Responsibility/Accountability)
 • همکاری (Cooperation)

ارتباط بستر ارائه مراقبت اخلاقی

 • ارتباط عامل اساسی در تعاملات بشری است.
 • پرستاران در طی فعالیت های روزانه خود با بیمار، خانواده بیمار، همکاران و دیگر افرارد تیم بهداشتی ارتباط برقرار می کنند.
 • بدون برقراری یک ارتباط مناسب ارائه مراقبت واقعی مقدور نیست.
 • مراقبت، حمایت، پاسخگویی و همکاری همگی در بستر یک ارتباط انسانی اثربخش امکانپذیر است.

حمایت از حقوق بیمار
patient advocacy

 • حمایت برای توصیف ماهیت رابطه بیمار و پرستار بکار می رود
 • دفاع از حقوق بیمار در درون سیستم بهداشتی درمانی است
 • کمک به بیمار برای آگاه شدن و انتخاب های آگاهانه
 • حمایت از ارائه مراقبتی متناسب با ارزش ها و ویژگی های انسانی بیماربراساس احترام

پاسخگویی

 • جوابگو بودن در مورد اعمال خود
 • مسئولیت پذیری در مورد اقدامات انجام شده و عواقب آگاهانه یا نا آگاهانه
 • پاسخگویی قانونی و اخلاقی (legal & ethical)
 • پاسخگویی در کنار مفهوم حمایت چهارچوبی را برای ابعاد اخلاقی فعالیت های پرستاری ایجاد می کند

همکاری

 • مشارکت فعال با دیگران برای ارائه مراقبت کیفی به بیماران
 • تشریک مساعی درطراحی رویکردهای مراقبتی بیمار
 • مورد ملاحظه قرار دادن ارزش ها و اهداف دیگرانی که برای مراقبت از بیمار با آنان کار می کنیم
 • تعامل با دیگران در انجام فعالیت ها

مراقبت

 • مراقبت بسیار پیش از درمان صورت می گرفته است
 • مراقبت شیوه وجودی انسان است
 • مراقبت عنصر اساسی انسان بودن است
 • مفهوم مراقبت در رابطه پرستار و بیمارارزش گذاری شده است
 • رفتارهای مراقبتی برای ایفای نقش های پرستاری بنیادی اند

۵ مورد از ویژگی های مراقبت

 1. شفقت Compassion
 2. شایستگی Competence
 3. اطمینان Confidence
 4. وجدانConscience
 5. تعهد Commitment

 

برگرفته از مقاله سرکارخانم

سودابه جولایی

دکترای آموزش پرستاری

فلوشیپ اخلاق زیستی

 

Write a Reply or Comment