تیر ۰۲ ۱۳۹۷ ۰دیدگاه
فرزند پروری

مشکلات رفتاری وهیجانی در کودکان

عوامل موثر در شکل گیری رفتار کودکان در منزل

۱- پاداش های اتفاقی برای بد رفتاری

۲- تله های نردبانی

۳- نادیده گرفتن رفتار مطلوب

۴- مشاهده دیگران

۵- دستور دادن

۶- پیام های هیجانی

۷- استفاده غیر موثر از تنبیه

۸- عقاید و انتظارات والدین

۹- سایر عوامل موثر بر خانواده

 

پاداش های اتفاقی برای بد رفتاری

اغلب پاداش های تصادفی یا امتیازات پنهان برای بدرفتاری کودکان وجود دارد. پاداش های تصادفی که ممکن است به کودکی که رفتار نامطلوب دارد ،داده شود عبارت اند از:

  • توجه اجتماعی مثل صحبت کردن ، لبخندزدن

مثلا ممکن است برای کودکی که برای اولین بار فحش می دهد وقت زیادی را برای دلیل آوردن بگذارید که این توجه اضافی ممکن است کودک را تشویق کند که دوباره فحش دهد.

  • دادن پاداش های مادی مثل دادن اسباب بازی
  • انجام فعالیت هایی مثل پرت کردن حواس کودک با یک بازی
  • دادن مواد خوراکی مثل بیسکویت ، بستنی ، شیرینی

 

تله های نردبانی

کودکان می توانند بیاموزند که اگر رفتار های مشکل دار خود را افزایش دهند ، با احتمال بیشتری می توانند به خواسته های خود برسند. مثلا کودک ممکن است قبل از شام شکلات بخواهد و  شما ممکن است چند بار به وی نه بگویید اما اگر کودک پافشاری کند و صدای خود را بالا ببرد شما برای ساکت نمودن وی ممکن است خود رابه این تله بیندازید. متاسفانه کودک برای پافشاری و طلب بیشتر خود پاداش می گیرد و می آموزد که برای رسیدن به خواسته خود اصرار کند و صدایش را بلند کند و این روند ادامه می یابد.

 

نادیده گرفتن رفتار مطلوب

رفتارهایی که توجه کمتری به آنان می شود با احتمال کمتری تکرار می شود .که این هم در مورد رفتار نامطلوب  و هم در مورد رفتار مطلوب صادق است . اگر به کودکان در زمان انجام رفتار خوب توجه نشود آنها می آموزند که تنها راه جلب توجه ،بد رفتاری است.

 

مشاهده دیگران

کودکان با مشاهده آنچه دیگران انجام می دهند رفتارها را  می آموزند . مثلا وقتی والدین عصبانی می شوند بر سر دیگران فریاد می کشند و به علت فریاد کشیدن به خواسته هایشان می رسند ،کودکان می آموزند که وقتی مشکل دارند ، فریاد کشیدن  رفتاری خوب است.