جدول قیمت ها

تعرفه خدمات پرستار

امروزه با توجه به افزایش دغدغه ها کاری افراد خانواده و درگیر شدن اکثر اعضا با کارهای خارج خانه عملا مراقبت از نوزاد ، کودک ، سالمند و یا بیمار برای اعضای خانواده مقدور نمی باشد. کار ما اعزام پرستار جهت مراقبت و نگهداری از سالمند ، نوازد ، کودک ، بیمار در منزل و بیمارستان  به صورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و مقطعی می باشد.

***توجه***

در قسمت قیمتها منظور از پاره وقت ۸ تا ۱۲ ساعت از روز و منظور از تمام وقت کل شبانه روز می باشد

مراقبت و نگهداری از

بیمارانی که فقط نیاز به پوشک دارند و بیمارانی که نیاز به لگن دارند و دائما در بستر هستند

ماهانه

حقوق روزانه  از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

حقوق شبانه روزی  از ۱.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

مراقبت و نگهداری از

نوزاد و کودک

ماهانه

حقوق روزانه از ۱.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

حقوق شبانه روزی از ۱.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲.۲۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

مراقبت و نگهداری از

سالمند

ماهانه

حقوق روزانه از ۱.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

حقوق شبانه روزی از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

مراقبت و نگهداری از

بیمارانی که نیاز به تخصص کار ( کمک بهیار ) دارند

ماهانه

حقوق روزانه از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

حقوق شبانه روزی از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

*******************************************************************************************************