توضیحات

سالخوردگی همه ما را غافلگیر می کند . هر انسانی برای خودش موجودی یکه و بی مانند است . ولی هنگامی که سرنوشت محتوم و مشترک همگانی دامنگیر خودمان ی شود ، غالباً سخت یکه می خوریم و دچار شگفتی می شویم . کهنسالی یک سرنوشت مشترک همگانی است و هنگامی که زندگی ویژه و شخصی ما را در چنگ می فشارد مات و مبهوت می شویم. در واقع سالمندی یکی از مراحل رشد انسان است ، به عکس آنان که آن را پایان زندگی می دانند ، خود یکی از مراحل زندگی است و به عنوان یک روند طبیعی گذر عمر و زندگی مطرح می گردد .

در این دوره سالمند چون از لحاظ نیروی جسمانی توان برآورده کردن نیازهای شخصی خودرا ندارد نیازمند یک همراه و مراقب دارد .

در اکثر خانواده ها به دلیل مشغله زیاد کاری افراد فرصت رسیدگی به امور سالمند خودرا بصورت شبانه روزی ندارند برای این کار مجبور به استخدام پرستار می باشند

شرکت شقایق زندگی پارسی

با ۱۳سال سابقه درخشان در زمینه اعزام پرستار و نیروهای فعال و مجرب جهت نگهداری کودک ، سالمند (سالم ، پوشکی و لگنی) در اسرع وقت خدمتگزار شهروندان تهرانی در تمام نقاط تهران می باشد

خدماتی از قبیل :

نگــهداری از سالـــمند (سالم و پوشکی)

زخم بستر و پانسمان های نوین

اجاره دستگاه اکسیژن ساز

 همراه بیمار در بیمارستان

تـزریـقات و سرم تراپی

زخـــم هــای دیـابتــی

ســـونــــد مــــعــده