توضیحات

کودکان چراغ هر خانه ای هستند. آنها فرشته های کوچکی هستند که به مراقب و توجه بسیار نیاز دارند.

اما در عصر کنونی که مشاغل خانواده ها بسیار زیاد شده و وقت رسیدگی به امور فرزندان را ندارند ملزم به استخدام پرستار برای کودکشان می باشند.

پرستار کودک چون تقریبا وظیفه تربیت کودک را نیز به عهده دارند مستلزم رعایت اصولی اخلاقی می باشد.

شرکت شقایق زندگی پارسی

با داشتن کادری مجرب از پرستاران کودک به پشتوانه اعتبار ۱۳ ساله خود آماده ارائه خدمت به شما شهروندان محترم تهرانی می باشد